Privacyverklaring

Farm Frites International B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Farm Frites International B.V. hecht veel waarde aan kwaliteit, in de breedste zin van het woord. Dit geldt uiteraard ook voor de bescherming van uw privacy- en persoonsgegevens. Wij gaan hier te allen tijde zorgvuldig mee om en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze niet onrechtmatig worden gebruikt. Dit betekent dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan Farm Frites International B.V. heeft verstrekt. In deze Privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens Farm Frites International B.V.

Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
Nederland

info@farmfrites.com
31 (0)181 466888
31 (0)181 461350

www.farmfrites4u.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Farm Frites International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@farmfrites.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Farm Frites International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Farm Frites International B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Farm Frites International B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Farm Frites International B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het kan voorkomen dat informatie die u via de website aan Farm Frites International B.V. verstrekt, wordt doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat Farm Frites International B.V. informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien deze doorgifte plaatsvindt zullen wij er voordat deze doorgifte plaatsvindt, op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Farm Frites International B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Farm Frites International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens
Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Farm Frites International B.V.

Farm Frites International B.V. maakt gebruik van de volgende online tools:

 • Facebook
 • Google Analytics
 • Mailchimp

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren, om websitestatistieken te kunnen verzamelen en om nieuwsbrieven naar u te versturen. Bovenstaande partijen zoals Facebook hebben een eigen privacy statement en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Farm Frites International B.V. gebruikt technische, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Farm Frites International B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hieronder leggen wij u uit waar cookies voor worden gebruikt:

 • Technische cookies
  Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat u een optimale gebruikerservaring hebt. Met het gebruik van technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Analytische cookies
  Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Marketing cookies
  Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over het internet. Wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven plaatsen wij tracking cookies om bijvoorbeeld persoonsgerichte advertenties, aanbiedingen en kortingsacties te kunnen presenteren via verschillende online kanalen.

Google Analytics
Om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren, maakt Farm Frites daarnaast gebruik van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen, wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden of andere Google diensten te gebruiken. Dit is overeenkomstig met het privacybeleid van Google Analytics.

Facebook
Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers.

De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Gegevens worden door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

Cookiebeleid
Gelieve onze Cookiebeleid te bekijken om te weten hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.

Uw rechten
Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor aan ons schriftelijk een verzoek doen. Indien u inzage wenst, ontvangt u van ons binnen vier weken na aanvraag een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan bovengenoemd adres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Farm Frites International B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@farmfrites.com.

Aanpassen Privacyverklaring
Farm Frites International B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. 

Datum laatste versie: 2 april, 2019

 

 

Contact

info@farmfrites.com

Telefoon +31 (0) 181 466888